Är du en foooer

1: Vet du vilka the fooo conspiracy är?

2: Vad heter alla

3: Vilket land kommer dem ifrån?

4: Varför lade dem till conspiracy i sitt band namn?

5: Vilket land kommer Omar ursprungligen ifrån?

6: Vet du vilka Morris, Ozzy, Forre och Ormis är?

7: Vilken genre har the fooo på sin musik?