Är du en dammråtta?

1: Hur ofta städar du?

2: Mår du bra i ditt rum eller får du syrebrist där?

3: Tjatar dina föräldrar på dig om städning?

4: DIARRÉ???

5: Vilket är det bästa dammråttenamnet?