är du en bra vän

1: om du ser en person bli mobbad vad gör du

2: brukar du frysa ut folk

3: har du varigt mobbad

4: vad har du dina vänner till

5: tycker du att du är en bra vän