Är du en bra vän?

1: Varför gick du in på detta quiz?

2: Tycker du att du är snäll?

3: Är du smart?

4: Har du många vänner?

5: Tycker du att bilden till detta quiz är fin?

6: Jag kan inte lista ut exakt varje person, men ska försöka!

7: Tror du att du kommer få alla rätt?

8: Sista frågan! Har du en bästa vän?