Är du en bra vän

1: Hur många Väner har du?😶

2: Vad är viktigast hos en vän?

3: Vad gördel med din vän?😞

4: Vad vet du om din vän?

5: Du går in på instagram ser att alla hatar på dig, vad gör du?😥