är du en bra vän

1: hur monga vill följa har du på insta

2: har du bara tjej kompisar

3: famp ringer du folk

4: är du snäll

5: kan du hon-hans nummer utan till

6: hotar du folk