Är du en bra vän?

1: Brukar du vara med din BFF ofta?

2: Brukar du trösta din BFF?

3: Brukar du hjälpa din BFF? Till ex. om den råkat tappa saker eller förstört någonting

4: (En enkel fråga, inget om hur bra vän du är) Hur många BFF:er har du?

5: Hur tror du ditt slutresultat blir?

6: Lol, du har just slösat din tid på den här skiten, vsg