Är du en bra kommpis?

1: Slår du folk?

2: Har du kompisar?

3: Vad föreslår du?

4: Är andra snäll mot dig?

5: Skulle du göra vad som hälst för en vän?

6: Är du en bra kommpis?