är du en bra fv/pv

1: om din fv/pv var sjuk och hen frågar om du kan hjälpa hen .vad gör du?

2: du är på donken med vännar och hen ringer och frågar om ni kan hänga

3: hen skämer ut dig i skolan. vad gör du ?

4: hen är otrogen mot dig.vad gör du?

5: hen vill träfa dina föreldrar