Är du en bra elev

1: Hur många gånger har du kommit försent till en lektion

2: Har du fått ett F nån gång

3: Gör du dina läxor bra hemma

4: Har du skolkat någongång

5: Är du tyst på lektionerna

6: Spelar du någon sport

7: vad är ditt bästa betyg

8: Vill du vara en bra elev