Är du en bra dansare

1: Hur gammal var du när du började dansa

2: Hur vig är du?

3: Hur ofta strechar du?

4: Tycker din danslärare att du dansar bra?

5: Vilken dansstil dansar du?

6: Hur många gånger i veckan dansar du?

7: Har du tävlat i dans

8: Sista frågan; Tycker du själv att du är en bra dansare