är du en blåval

1: tycker du om torkad frukt

2: Är du en land eller havsmänniska

3: Är du en land eller havsmänniska

4: Är du tjock?

5: Drömmer du du dig bort ibland?

6: Kan du prata valiska?

7: Vad äter du till frukost?