Är du en belieber?

1: Vad heter justins mamma?

2: När ska han ha konsert i Sverige?

3: Hur många album har justin?

4: När blev han känd?

5: vem hittade justins kunskaper innan han blev känd?

6: Hur många år är Justin?