Är du en banan?

1: Känner du att du är gul?

2: Brukar du bli skalad?

3: Brukar du bli brun efter ett tag eller få bruna fläckar?

4: Brukar du känna dig böjd?

5: Var du grön när du föddes?

6: Brukar folk äta dig?