Är du en ARIANATOR?

1: Är du en Arianator?

2: Vad kallas hon?

3: Vad heter hennes mamma?

4: Vad heter hennes pappa?

5: Vilken ålder gjorde hon debut på Broadway

6: Vad heter hennes bror

7: (Sist frågan) tycker du att det gott bra