Är du en apa

1: Hur mycket löss har du

2: Hur mycket hår har du

3: Idiot som har gjort det här

4: Udkfkf

5: Kdjfkf

6: Ungkgkfk