Är du en äkta vän??

1: Är du mobbad?

2: Hur många vänner har du?

3: Tror dina vänner på dig?

4: Djuger dinna vänner åt dig

5: Quizen är klar woho

6: Har du internet vänner?