är du en äkta vän?

1: brukar du ställa upp om din vän råkat göra nåt dumt

2: har du hjälpt en vän med lexan?

3: är du minst lika snäll som dina kommpisar är tycker du?

4: tycker dina kompisar att du är en äkta vän?

5: varför gjorde du qwisen