Är du en äkta Skåning

1: vet du vad rullevöör betyder?

2: Vart ligger skåne?

3: Vad är det mest för landskap i skåne?

4: Kan du skånska?

5: Vad har oftast ladugårdarna för färg i skåne?

6: Vad har oftast ladugårdarna för färg i skåne?