Är du en äkta potatis

1: Gillar du potatis

2: Är du en potatis

3: Potatis

4: PPPPOOOTTTAAATTTIIIISSS

5: 🥔🥔🥔🥔🥔