är du en äkta pingvin älskare?

1: vad tänkte du när du läste titeln?

2: vad är pingviners favorit mat?

3: bor pingviner på Arktis eller Antarktis

4: hur många pingvin saker äger du?

5: välj rätt påstående!