Är du en äkta Fooer

1: Vem är äldst

2: När fyller Felix år?

3: Vilka två är lika gamla

4: Vem är från Venezuela?

5: Vem har fem hundar?

6: Vem är besat av Rihanna?

7: Vem har en hund som heter Donna?

8: Ven heter Omar i mellan namn?