Är du en äkta eldbändare?

1: Vad heter Eldprinsen?

2: Vad var dem första Eldbändarna?

3: Kan Eldbändare mettalbända?

4: Vilket folk anföll Eldnationen i slutet av bok 1?

5: Vad använder dem för stridsteknik?

6: Kan eldbändare bända blixt?

7: Vad heter prinsessan av eldnationen?

8: Vad hette den senaste eldbändaravataren

9: Vad kallas kung i eldnationen?