Är du elak

1: Leker många med dig

2: Stör du andra på lektionerna

3: Har du gort illa någon

4: Har du skratat när någon gort illa sig

5: Säger du fula ord till folk