Är du dum?

1: Är du dum?

2: Vad blir 2690+670-1305×43÷5=?

3: Pratar du bäbis språk?

4: Har du bra betyg?

5: Älskar du någon?