Är du dum

1: Är du dum

2: Är du snäll

3: Är jag bäst

4: Är kag lång?

5: Svara på 1?23

6: Svara på 1?23