är du dum

1: vad är gul

2: vad lyser

3: var för seger man hål tyst har ingen hantag

4: 1+1

5: 2+2