är du dum i huvudet

1: gillar du kiss

2: gillar du din K+K

3: Gillar u din vänstra tutte?

4: Gillar du din högra tutte?

5: Gillar du din rumpa?