Är du dum i huvudet?

1: Är du feminist?

2: Är du duktig i skolan?

3: Vad är ordet? rallisammudarelirpalirpA

4: Hur många dumma ungar behövs det för att byta en glödlampa?

5: Tycker du om krig?