Är du dum i huvudet?

1: Vad är 25+25??

2: Är du dum i huvet

3: Har du en stor hjärna?

4: Vad blir 6+3?

5: Är 34+1 36 eller 35?