Är du dum i huvet

1: Vad är 306+564

2: Hur säger man muss på engelska

3: Vad är dän vanligaste bokstaven

4: Vilken ferg har himlen

5: Vad är 5•5