är du dum i huvedet

1: 1+1 vad är det

2: vad är järtat

3: vad är en groda

4: är du dum

5: 11111110+1

6: vad är mat

7: vad är 9