Är du dum i hövvet?

1: Vad blir 1+1?

2: Är du en knarkare?

3: Är du dum i hövvet?

4: Är detta quiz bra?

5: Är det här sista frågan?

6: Heter denna app quizme?

7: Ska vi sluta nu med frågorna?