Är du dum i hovodet

1: Vad är mitt favorit numer

2: Vad är hamburgare på kina

3: Gillar du mej

4: Är du dum i huvudet

5: Är jag dum i huvudet