Är du dum eller bra?

1: Petar du dig i näsan?

2: Äter du snor?

3: svär du ofta

4: Tycker du att du är bra som person

5: gör du läxorna?

6: Tyckte du detta quizet var kul?

7: städar du ditt rum