Är du du redo att skaffa katt?

1: Hur många timmar har du efter skolan/jobbet?

2: Varför vill/ska du skaffa katt?

3: Kattlådan är full, vad gör du?

4: Tycker du att du är redo att skaffa katt?

5: Tycker dina föräldrar att du ska skaffa katt?