är du defalt boy

1: vilka danser kan du

2: hur många skins har du

3: hur många wins har du

4: ditt kill record

5: vem är bäst