Är du cool

1: Är du populär i skolan?

2: Vad gör du efter skolan?

3: Spelar du data?

4: Säger folk att du är cool?

5: Är du cool från 1-5