Är du cool

1: Har du fått din mens

2: Är du kär i någon

3: Är nån kär i dig

4: Med vem hänger du

5: Vad gör ni på rasterna