Är du cool?

1: Har du Snapchat ?

2: Har du Instagram ?

3: Vilkna kläder köperdu helst?

4: Har du Youtube appen?

5: Vilken färg gillar du ?

6: Vilkna är bäst ?

7: Vilket namn är finast?

8: Vilket namn är finast?

9: Vilket namn skulle du vilja döpa ditt barn till?

10: Vilket namn skulle du vilja helst döpa ditt barn till

11: Vilket mäsrke är finast