Är du cool

1: Tycker folk att du är cool?

2: Tycker du att du är cool?

3: Hfvtvkfvfjfnt

4: Villken still är du mest lik?

5: Har folk sakt att du är cool