Är du cool?

1: Tycker du att du är cool??

2: Har du många vänner??

3: Hänger många efter dig??

4: Brukar många vilja vara med dig??

5: Har du bra självförtroende??

6: Är denna quizen bra??