Är du cool?

1: Vad har du helst?

2: Vad gör du på stan

3: Har du någon i din familj som är cool?

4: Skulle du säga att du är cool?

5: Är din syrra/brosa cool?

6: Om du skulle vara ett djur vilket skulle det va?

7: Om du skulle laga mat vad skulle du laga?

8: Tror du att dina kompisar tycker att du är cool?