Är du cool🐸😎🐸😎🐸😎

1: Hur brukar du gå ut

2: Är du snygg

3: Vad har du för telefon

4: Vart bor du

5: Hur många vänner har du