Är du cool eller inte?

1: Går du med swag?

2: Är du käri någon?

3: Hur många gånger svär du om dagen?

4: Gillar du coca cola?

5: Har du snap?