Är du bra på svenska?

1: Vilket av orden nedan är skrivet i bestämd form plural?

2: Vad betyder ordet "eloge"?

3: Vilken ordklass tillhör ordet "välbeställd"?

4: Vilket är rättstavat?

5: Vilket av orden är ett adverb?

6: Vad betyder ordet "gagna"?

7: Vilken mening innehåller en felstavning?

8: Vilken ordklass tillhör ordet "hon"?

9: Hur skrivs verbet "att göra" i pluskvamperfekt?

10: Vad är grammatiskt inkorrekt?