är du bra på matte

1: vi börjar enkelt 6 x 7

2: lite svårare 25 x 5

3: vad är b lika med : b x 5 - 6 + 7 x 7 - 4 x 10 - 1= 35

4: vad är roten ur 36

5: sista nu då kom igen vad är roten ur 89 gånger 2

6: hur många rätt tror du