Är du bra på Innebandy

1: Går du på Innebandy?

2: Tycker du innebandy är kul?

3: Hur gammal är du?

4: Hur gammal var du när du började?

5: Anser du att du själv är bra?

6: Hur ofta tränar du?