Är du bra på att ta hand om pennor

1: Brukar din penna ha snor på sig?

2: Har din penna tug märken på sig

3: Hur ofta brukar du vessa pennan

4: Mrukar du kasta din penna

5: Hur monga pennor har du med tugg märken