Är du bra på att köra bil

1: Brukar du köra snabbare än vad man får?

2: Sitter dina barn i barnstol?

3: Blundar du när du kär?

4: Har du säkerhetsbälte på dig?

5: Kollar du på vägen när du kör?